Supervision

Jeg er uddannet fagpersonlig supervisor. Denne metode tager udgangspunkt i en faglig sag/undren, det personlige og relationelle aspekt. Det handler om at blive klogere på sig selv og dem vi arbejder sammen med. Jeg er optaget af, hvordan vi kan blive bedre til at snakke sammen når vi laver fejl, det gør en stor forskel for den måde vi kan udvikle os og være os selv sammen på en arbejdsplads.

Jeg tilbyder supervision til fagpersoner der arbejder i det psykosociale felt og har blandt andet  erfaring med at supervisere pædagoger, lærere, familiebehandlere, plejefamilier og sundhedspersonale. Andre faggrupper i dette felt er ligeledes meget velkommen.

I arbejdet med andre mennesker bliver vi påvirket af deres livsvilkår, sorg, smerte og frustrationer. I supervision indbydes supervisanten, med udgangspunkt i en faglig sag også at forholde sig til og bearbejde følelser der opstår i arbejdet med andre mennesker. Der skelnes tydeligt mellem supervision og terapi. 

Supervisionen kan foregå på jeres arbejdsplads eller i min praksis i Svendborg (op til 5 personer).

 Kontakt mig for aftale for et tilbud på jeres arbejdsplads.

Ny-grafik-2

Formålet med supervision

  • At skabe mulighed for reflektion individuelt eller sammen med kollegaer
  • Få nye faglige input og ideer

  • Opnå nye faglig viden og læring og udvikle nye kompetencer til det videre arbejde

  • Skabe mere tryghed og trivsel på arbejdspladsen

  • Forebygge stress og overbelastninger.

  • Bevare engagement, nysgerrighed og udvikling i arbejdet med andre mennesker

  • At sikre kontakten til sig selv, så man fortsat kan forholde sig empatisk og mentaliserende overfor de mennesker man arbejder med.

Sophie Ellehuus
TERAPI OG SUPERVISION

Nyborgvej 4b, stuen, 5700 Svendborg

Sophie Ellehuus
TERAPI OG SUPERVISION

Nyborgvej 4b, stuen
5700 Svendborg