Voksne

Individuel terapi

Helt fundamentalt vil vi gerne være sammen med andre mennesker. Det er her vi bliver til, bliver glade og finder mening i livet. Men det er også her, hvor det kan være allersværest, hvor vi mærker smerte og mister os selv for andres fordømmelse. Gennem terapi kan vi finde vejen tilbage til os selv og lære at have os selv med i de relationer, vi indgår i.

En samtale hos mig, tager altid udgangspunkt i de problemer og udfordringer, du oplever i dit liv. Du får mulighed for at forholde dig nysgerrigt til dig selv, dine reaktioner og handlemønstre.

Du bliver i stand til at se på dig selv med kærlige øjne, tilgivelse, gå-på-mod, og du bliver i højere grad rustet til at gå efter det, du gerne vil opnå og drømmer om i livet.

TYPISKE EMNER

Tab, traumer og komplicerede livsforandringer, sygdomsforløb, skilsmisse, lavt selvværd, angst, at føle sig forkert, usikker og misforstået, manglende retning i eget liv.

Ny-grafik

KLIENT UDTALELSE

Efter forløbet var det som om en kæmpe dødvægt havde sluppet mig. Sidenhen er min mentale velvære blevet meget, meget bedre. Jeg er mere i stand til, at være til stede i mit liv og ikke fare vild i tanker, følelser og dårlige vaner. Jeg er begyndt at se fremad og have drømme og håb for fremtiden i stedet for at være optaget af en smertefuld fortid, som jeg ellers har været i rigtigt mange år.

Jesper, individuel terapi ved Sophie Ellehuus

Børn og unge

Individuel terapi

Jeg brænder helt særligt for, at børn skal opleve sig selv som betydningsfulde. De skal føle sig elsket og gode nok – præcis som de er.

Mange børn har vanskeligt ved at sætte ord på, hvordan de har det. Derfor arbejder jeg med den ikke-sproglige kontakt. Jeg tegner, leger, former og bygger Lego sammen med børn. På den måde kan de nemmere udtrykke, hvordan de har det på en ufarlig og genkendelig måde. 

Når børn fornemmer dårlige stemninger i familien, forsøger de at kompensere for at kunne holde det ukendte ud. Det kan se ud på mange måder, og kan komme til udtryk som både psykiske og kropslige symptomer fx hovedpine, tristhed, ængstelighed og indelukkethed, eller som intense vredesudbrud og konflikter med forældre, kammerater og søskende.

DSC07543
DSC07672

Et barn kan få det så svært, at voksne tror, der er noget i vejen med barnet. Det kan skyldes at de ikke er opmærksomme på, hvad barnet reagerer på. I enkelte tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at et barn kommer i individuel terapi. Det vil altid være efter forudgående samtale med barnets forældre, og barnet skal have lyst og være motiveret for at komme til en samtale alene.

Unge kan have gavn af individuelle forløb, for at de i større grad kan få ro til at finde ud af, hvem de er, og hvordan de gerne vil have det for at kunne trives og føle sig tilpas. Der kan også være emner, som er svære at dele med forældre. I løbet af et forløb får mange unge dog lyst til at invitere deres forældre med i processen.

TYPISKE EMNER

Lavt selvværd, hjælp til at sætte grænser og tro på sig selv, angst, tristhed, at være barn i en familie med plejebørn, at håndtere forældres skilsmisse, sygdom eller sorg.

KLIENT UDTALELSE

Igennem hele processen var Sophie rigtigt god til at guide og forstå, hvordan jeg havde det. Hun var fintfølende over for mine behov, så det gik i et tempo og på en måde, jeg var tilpas med. Jeg følte mig hele vejen igennem i meget sikre hænder, så jeg kunne give slip og møde det, der kom op. Allerede efter første behandling havde jeg det helt utroligt meget bedre og følte mig meget lettet både mentalt og fysisk.

Nanna, Individuel terapi hos Sophie Ellehuus

Sophie Ellehuus
TERAPI OG SUPERVISION

Nyborgvej 4b, stuen, 5700 Svendborg

Sophie Ellehuus
TERAPI OG SUPERVISION

Nyborgvej 4b, stuen
5700 Svendborg