Familieterapi:

Formålet med familieterapi, er at I får en større forståelse og indsigt i hinanden livsverden og ender ud med at kunne være jer selv sammen.

Jeg tager udgangspunkt i jer som forældre, hvordan I har det sammen, tager ansvar, måder I løser konflikter på og viser kærlighed i jeres familie. Jeg er nysgerrig på om det er tilladt, at have alle slags følelser i jeres familie. Jeg kan ikke ”fixe” jeres børn, men hjælpe jer med at få øje på, hvordan børnenes adfærd har med jeres lederskab af familien at gøre. Børn fornemmer og søger sammenhæng, derfor skal vi tale med dem om den virkelighed de er en del af.

Når én i familien mistrives påvirker det alle. Når hele familien går i terapi sammen får alle mulighed for, at opleve de andres følelser og reaktioner på de udfordringer der fylder i familielivet.

Jeg ser det som min fornemste opgave, at hjælpe børn med at få den bedste udgave af deres forældre og støtte forældrene i at være de forældre de ønsker at være. Jeg hjælper jer med, at se jeres mønstre og samspil, samtidig med, at alle føler sig set, hørt og betydningsfulde i jeres familie. At gå i familieterapi kræver en villighed til, at kigge på sig selv sammen med andre og få gjort op med gamle mønstre, som ikke er hensigtsmæssige i familielivet.

Typiske emner: Når man mister en forælder, et barn eller søskende, kronisk og livstruende sygdom, misbrug, søskendekonflikter, skilsmisser og sammenbragte familier, uenighed om opdragelse.