Theraplay

Hvad er Theraplay?

Theraplay er en sjov, legende, interaktiv og relationsbaseret terapiform. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og er centreret omkring her-og-nu oplevelsen mellem forældre og barn.

Interaktionen er designet til at skabe engagerende, helende og kontaktfulde øjeblikke, som udvikler og aktiverer de neurale net i hjernen. Resultatet er en sundere tilknytning, et bedre selvværd og en styrket evne til at selvregulere hos barnet. Barnet vil efterfølgende få lettere ved at indgå i tillidsfulde og givende relationer med jævnaldrende og i familien. Generelt oplever børn, der har gennemgået et Theraplay forløb en markant større trivsel i hverdagen.

Hvordan fungerer Theraplay?

Inden et Theraplay forløb igangsættes, starter jeg med en MIM screening (Marschak interaction method). MIM screeningen består af en række enkle opgaver, som forældre og barn udfører sammen. Opgaverne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fire dimensioner af forældre-barn-interaktionen: struktur, engagement, omsorg og udfordring. Opgaverne giver indblik i samspillet mellem forældre og viser, hvordan barnet skal støttes fremadrettet for at sikre en sund emotionel udvikling.

I Theraplay er det glæden og engagementet i legen, der er omdrejningspunktet for sessionerne. Børn og forældre oplever derfor forløbet som en kærlig og empatisk måde at styrke forbindelsen til hinanden på.

Hvem henvender Theraplay sig til?

Theraplay er ikke bundet op på barnets biologiske alder, men tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau. Metoden henvender sig til børn med sociale-, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Det er også en terapiform, som har stor værdi for børn med diagnoser som depression, angst, ADHD og autisme.

Jeg filmer alle mine sessioner, da det er et vigtigt redskab til analyse, supervision og for at kunne vise forældre og relevante omsorgspersoner betydningen af kontaktfulde øjeblikke.

Antallet af sessioner varierer efter barnets behov og udfordringer. Efter en MIM screeningen lægger jeg en plan for forløbet, som afstemmes med forældrene. Et typisk forløb starter med 10 gange med begge forældre.

“Jeg oplever de mest magiske øjeblikke, når børn og forældre forbinder sig gennem leg.”

Illustrationer af Nadia Staldgaard