Parterapi

Formålet med parterapi er at hjælpe jer med at genskabe troen på hinanden og jeres parforhold. Jeg har stor erfaring med at hjælpe par, som har mistet lysten til nærhed og intimitet, fordi konflikter og uhensigtsmæssige måder at tale eller IKKE at tale sammen på er blevet en del af hverdagen.

Jeg kan hjælpe jer med at få øje på de negative mønstre, I kan have udviklet i jeres parforhold, så der bliver plads til nye måder at være sammen på. Parterapi er ikke en konkurrence i, hvem der er bedst til at sætte ord på sine følelser, men en mulighed for at være åbne og interesserede i hinandens perspektiver. Det er en hjælp til at kunne kommunikere på nye måder, hvor I kan genskabe den nærhed og tosomhed I længes efter.

I samtalerne vil der være fokus på jeres indbyrdes relation, og på måden I er sammen på. I får hjælp til at udtrykke jer ærligt og blive tydelige overfor hinanden. I lærer at forstå hinandens behov og forventninger – og I får blik for hinandens kærlige intensioner.

Nogle par har brug for enkelte samtaler, mens andre har brug for et længere forløb.

Typiske emner:
Manglende nærvær og intimitet, jalousi, konflikter og dårlig kommunikation, kronisk og livstruende sygdom, sorg og traumer, sammenbragte familier, retning på parlivet.

“For mig handler det om at få genskabt den gode kontakt og lysten til at være tæt på hinanden i stedet for den afstand, som er så ødelæggende for et parforhold”

Mit forhold til mig selv og min kone er blevet meget bedre. Der er mere klarhed og ro inden i. Fortiden og de ting, der er sket, er stadig en del af mig, men jeg har fundet fred med dem. Når fortiden engang i mellem stadigvæk spøger i mig, er det langt nemmere for mig, at forstå hvad der sker og forholde mig til det på en god måde. Den mørke afgrund, jeg tidligere kunne mærke i mig selv, er erstattet af mere overskuelige følelser, jeg kan forholde mig til og arbejde med.
Jeg fået et meget bedre, mere harmonisk liv med mere glæde, livskvalitet og overskud. Behandlingen har været et vendepunkt i mit liv.

Mand
Parterapi